Afdrukken

We repeteren weer!

on 16 september 2013.

 

Na bijna zeven maanden niet gerepeteerd te hebben, is Cheers op 29 september weer voorzichtig begonnen.

Het is steeds duidelijker geworden dat aerosolen (kleine druppels) die bij het zingen voortgebracht worden, een grote rol kunnen spelen bij het verspreiden van het coronavirus in slecht geventileerde ruimten. De gemeente Gennep heeft een onafhankelijk bureau onderzoek laten doen naar de ventilatie bij onder andere D'n Toomp, het gemeenschapshuis in Heijen waar wij repeteren. Uit het onderzoek is gebleken dat deze goed is. Zowel het bestuur van D'n Toomp als Cheers heeft heel veel voorzorgsmaatregelen genomen.

Cheers repeteert de komende tijd met een half koor, waarin alle zes partijen vertegenwoordigd zijn. De samenstelling van het koor is per repetitie wisselend; er is gekozen voor een vierwekelijks rooster, zodat iedereen elkaar een keer tegenkomt. Er wordt zittend gezongen, waardoor iedereen op zijn/haar plek blijft. De afstand tussen de koorleden is twee meter. De komende tijd gaat Cheers kijken of dit zo goed werkt. Wij hebben een CO2 meter aangeschaft. Tijdens de eerste repetitie bleek dat de lucht waarin we zongen, schoon was.

De koorleden zijn blij dat ze weer kunnen zingen, al is het totaal anders dan voorheen. Maar zingen met aanpassingen is altijd beter dan helemaal niet meer zingen!